How to prepare yourself

 
 

การเตรียมตัวเพื่อการถ่ายภาพที่ดี

 1. กรุณามาให้ตรงเวลานัดหมาย
 2. คืนก่อนนัดควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรดื่มน้ำมากเกินไป เพราะจะทำให้ถุงใต้ตาบวม
 3. เจ้าบ่าวควรตัดผมก่อนประมาณ 1 สัปดาห์
 4. การถ่ายภาพต้องใช้เวลานาน 6-8 ชั่วโมง จึงไม่ควรมีการนัดหมายอื่นในวันนั้น
 5. คู่บ่าวสาวควรเตรียมพาหนะเพื่อถ่ายนอกสถานที่
 6. ไม่ควรนำบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนในการถ่ายภาพ อาจทำให้บ่าว-สาวขาดสมาธิในการถ่ายภาพ
 7. เลือกสวมเสื้อที่มีกระดุมด้านหน้า เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนชุด
 8. เจ้าสาวควรเลือกรองเท้าสีขาว สีครีม เจ้าบ่าวควรสวมคัชชูสีดำ
 9. เจ้าสาวควรเตรีมชุดชั้นในไร้สายมาด้วย
 10. ช่างภาพ และทีมงานถูกกำหนดเวลาที่แน่นอนไว้แล้ว ไม่ควรเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายโดยไม่จำเป็น หากมีเหตุจำเป็นกรุณาแจ้งเวลานัดหมายใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และควรกำหนดเวลานัดหมายในการถ่ายภาพครั้งต่อไปทันที เพื่อให้ได้ภาพทันวันแต่งงาน

การเลือกชุดเพื่อการถ่ายภาพ

 1. ควรเลือกชุดล่วงหน้า ก่อนถ่ายภาพ 1 สัปดาห์ และควรกำหนดวันถ่ายภาพก่อนวันแต่งงาน 3-4 เดือน
 2. การถ่ายภาพครอบครัว ควรจัดเตรียมโทนสี แบบเสื้อผ้า และเครื่องประดับในแนวเดียวกัน

ข้อแนะนำการเลือกภาพถ่าย

กำหนดวันนัดเลือกภาพที่แน่นอน หลังวันถ่ายภาพ 1 สัปดาห์ มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำการเลือกภาพในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ 13:00-18:00 น.